DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác

By :thangloilogistics 2461 Views 15/05/2018
Các dịch vụ khác

Đóng gói hàng hóa theo yêu cầu Vận chuyển, bốc xếp hàng hóa tại cảng cửa khẩu Phun, khử trùng kiện hàng ...Xem thêm

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu, kiểm định máy móc đã qua sử dụng và giấy phép nhập khẩu hóa chất, tiền chất, C/O

By :thangloilogistics 788 Views 15/05/2018
Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu, kiểm định máy móc đã qua sử dụng và giấy phép nhập khẩu hóa chất, tiền chất, C/O

Xin C/O form E, form D, form AK,… Các loại máy cũ cần xin giấy phép nhập khẩu vào thị trường trong nước Giám định máy cũ Hợp quy Hóa chất, Tiền chất công nghiệp,… ...Xem thêm