Các dịch vụ khác

  • Đóng gói hàng hóa theo yêu cầu
  • Vận chuyển, bốc xếp hàng hóa tại cảng cửa khẩu
  • Phun, khử trùng kiện hàng

Tin Liên Quan