DỊCH VỤ HẢI QUAN

Khai báo hải quan và làm thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, và các khu công nghiệp

By :thangloilogistics 1115 Views 12/06/2018
Khai báo hải quan và làm thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, và các khu công nghiệp

Khai báo tờ khai Hải quan Điện tử, Tờ khai giấy ( trong trường hợp không thể khai báo Hải quan điện tử) Hàng dự án đầu tư Hàng hóa thuộc khu chế xuất , phi thuế quan Hàng hóa chuyển phát nhanh Hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, kinh doanh, chế xuất. ...Xem thêm