Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu, kiểm định máy móc đã qua sử dụng và giấy phép nhập khẩu hóa chất, tiền chất, C/O

  • Xin C/O form E, form D, form AK,…
  • Các loại máy cũ cần xin giấy phép nhập khẩu vào thị trường trong nước
    • Giám định máy cũ
    • Hợp quy
    • Hóa chất, Tiền chất công nghiệp,…

Tin Liên Quan