Khai báo hải quan và làm thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, và các khu công nghiệp

  • Khai báo tờ khai Hải quan Điện tử, Tờ khai giấy ( trong trường hợp không thể khai báo Hải quan điện tử)
    • Hàng dự án đầu tư
    • Hàng hóa thuộc khu chế xuất , phi thuế quan
    • Hàng hóa chuyển phát nhanh
    • Hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, kinh doanh, chế xuất.

Tin Liên Quan