KHAI BÁO HẢI QUAN VÀ LÀM THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỬA KHẨU, VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

  • Khai báo tờ khai Hải quan Điện tử, Tờ khai giấy ( trong trường hợp không thể khai báo Hải quan điện tử)
    • Hàng dự án đầu tư
    • Hàng hóa thuộc khu chế xuất , phi thuế quan
    • Hàng hóa chuyển phát nhanh
    • Hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, kinh doanh, chế xuất.
  • Làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu hàng không, hàng biển, đường bộ,…

Tin Liên Quan